Feb. 28th, 2017

alexsodin: (Default)
Твоє обличчя, коли Мєдвєдєв сказав, що безробіття в рашці вдалося подолати: