Feb. 21st, 2017

alexsodin: (Default)
Переходжу на українську мову в дописах і коментарях. Збільшувати російськомовний інфопростір навіть на 1 мільярдну проценту чомусь не кортить зовсім.